Vstup na území České republiky

Ochranná opatření upravující pravidla pro vstup do České republiky v souvislosti s epidemií nemoci covid-19 byla zrušena. Ke vstupu do České republiky už nadále není vyžadováno splnění žádných speciálních epidemiologických podmínek.

Entry into the territory of the Czech Republic

As of 9th April 2022, the protective measures regarding the conditions of entry into the Czech Republic in relation to the epidemic of covid-19 have been suspended. Entry into the Czech Republic is no longer subject to any special epidemiological conditions. The completion of the form is not compulsory for entry into the Czech Republic.