Pro zobrazení potvrzení je nutné ověřit Vaši identitu zasláním jednorázového kódu pomocí sms zprávy. / To display the confirmation, it is necessary to verify your identity by sending a one-time code by SMS message.

Další jednorázový kód je možné odeslat za / Another one-time code can be sent in

Jednorázový kód / One-time password